REFA Bielsko - Biała

Stowarzyszenie Gospodarcze Wspólnota Pracy Polska REFA z siedzibą w Bielsku-Białej zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym VII Wydziale Gospodarczym Kraojowego Rejestru Sądowego w dniu 19.08.1992.

Celem Stowarzyszenia jest:

  • promowanie zagadnień naukowo-technicznych, produkcyjno-gospodarczych, organizacyjnych w zakresie efektywności, produktywności i humanizacji pracy
  • wspieranie współpracy między pracodwacami i pracobiorcami w zakresie kształtowania optymalnych warunków pracy
  • prowadzenie działalności neutralnego doradztwa w sporach pomiędzy pracodawcami a pracobiorcami
  • doskonalenie kwalifikacji zawodowych

 


 

Siedziba Stowarzyszenia Gospodarczego Wspólnota Pracy Polska REFA

ul. 3 Maja 10
43 - 300 Bielsko - Biała

Tel/Fax (0-33) 812 54 39

 +48 506 352 651

 

www.refa.bielsko.pl


biuro@refa.bielsko.pl 

 
                                                

 
 


 

fundacja.refa.pl
Fundacja Polska REFAul. Rubież 46/C3tel.(61) 827 94 10
61-612 Poznańfax.(61) 827 94 11