Międzynarodwe projekty
            

1. PRO EUROPE Proces asymilacji młodych 
pracowników i absolwentów w społeczeństwie
Europejskim
PL/02/A/Plc/140421

Program Leonardo da Vinci

2. NEW TOP: Wymiana doświadczeń polskich
wykładowców REFA z pracownikami niemieckich
zakładów przemysłowych w 2001r.
LV00/057/k/D/088

Program Leonardo da Vinci
3. POZNaj: Praktyka studentów polskich uczelni kierunku „Organizacja i zarządzanie” w niemieckich zakładach przemysłowych.
LV00/057/k/B/089
Program Leonardo da Vinci
4. Praktyka zakładowa polskich wykładowców REFA
w Niemczech.
PL/98/1/007/PL/I.1.2.c/FPC
Program Leonardo da Vinci
5. Szkolenie wykładowców REFA II. Stopnia
CDG 404 749
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec
6. Dotacja na potrzeby koordynatora REFA w PolsceCIM /Niemcy
7. Szkolenie wykładowców REFA
405-447 E 975 POL (96)
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec
8. Szkolenie polskiej kadry zarządzającej
425-447 E 975 POL (96)
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec
9. Przygotowanie materiałów szkoleniowych REFA i rozwój ośrodków szkoleniowych
FWPN 778/93
Fundacja Współpracy Polsko - Niemieckiej
10. Szkolenie wykładowców REFA Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec – projekt TRANSFORM
  
  
                                                
fundacja.refa.pl
Fundacja Polska REFAul. Rubież 46/C3tel.(61) 827 94 10
61-612 Poznańfax.(61) 827 94 11