Kształcenie trenerów REFA

Trener to osoba, która potrafi:

 • budować zespół
 • wspierać wymianę doświadczeń
 • eliminować niezdrową rywalizację
 • przeprowadzać mediacje
 • tworzyć przyjazne kontakty międzyludzkie
 • zapobiegać konfliktom
 • skutecznie przekazywać wiedzę, dopasowując formy przekazu do odbiorcy

Cykl kształcenia trenerów REFA obejmuje kilka etapów:


I Ukończenie jednego z kursów REFA:
 • Zarządzanie procesami pracy
 • Badanie i normowanie czasu pracy
 • Rachunek kosztów
 • Planowanie i sterowanie produkcją
 • Industrial Engineering
 • Zarządzanie jakością

Oprócz przygotowania teoretycznego, nasi trenerzy dysponują bogatą wiedzą praktyczną, gdyż w większości są zawodowo związani z organizacją przedsiębiorstw produkcyjnych.


II Ukończenie Szkolenia Trenerów organizowanego przez Fundację Polska REFA

Uczestnicy ćwiczą metody autoprezentacji, poznają zasady retoryki, dydaktyki i pedagogiki.
Część praktyczna szkolenia opiera się na treningu umiejętności wystąpień przed grupą (praca z kamerą jak i prowadzenie fragmentu szkolenia), przygotowania dydaktycznego do zajęć oraz na odbyciu hospitacji na szkoleniach organizowanych przez REFA.
Szkolenie Trenerów kończy się napisaniem pracy egzaminacyjnej oraz zdaniem egzaminu.

Dyplom ukończenia Szkolenia Trenerów REFA jest równoznaczny z otrzymaniem tytułu licencjonowanego trenera REFA.


III Ukończenie seminarium specjalistycznego

Seminaria specjalistyczne obejmują trening metod z zakresu prowadzenia poszczególnych kursów REFA (np. Planowanie i sterowanie produkcją, Rachunek kosztów). Seminaria przeprowadzane są tylko przez niemieckich trenerów REFA. Obrona pracy egzaminacyjnej danej specjalności pozwala na otrzymanie tytułu licencjonowanego trenera REFA danej specjalności.


Schemat kształcenia trenerów [pobierz]


fundacja.refa.pl
Fundacja Polska REFAul. Rubież 46/C3tel.(61) 827 94 10
61-612 Poznańfax.(61) 827 94 11