Szkolenia trenerów

Celem szkoleń trenerów REFA jest prakytczne przygotowanie uczestników do prowadzenia prezentacji, wykładów, warsztatów.

Szkolenie kierujemy do:

  • absolwentów szkoleń REFA,
  • praktyków w dziedzinie Industrial Engineering mających ambicję prowadzenia szkoleń REFA,
  • kierowników i liderów zespołów,
  • osób odpowiedzialnych za rozwój pracowników,
  • trenerów wewnętrznych oraz osoby wybrane do pełnienia tej funkcji w przyszłości.

W szkoleniu trenerów mogą wziąć udział również osoby, które nie wiążą swojej przyszłości z prowadzeniem zajęć w ramach szkoleń REFA.


Program szkolenia obejmuje takie zagadnienia jak:

I Retoryka, erystyka, wystąpienia przed audytorium; warsztaty z autoprezentacji
II Pedagogika dorosłych - Komunikacja - Moderacja - Konflikt
III Trening metod:
opracowanie konspektu zajęć, prowadzenie zajęć, hospitacje na szkoleniach prowadzonych przez doświadczonych trenerów

W trakcie szkolenia uczestnicy odbywają 28 godzin hospitacji na szkoleniach REFA, aby przyjrzeć się praktyce pracy trenera. W międzyczasie piszą pracę egzaminacyjną, która jest podstawą egzaminu.
Seminarium pedagogiczno - dydaktyczne jak i egzamin prowadzone są przez trenera REFA Darmstadt (przy pomocy tłumacza).

Uczestnicy, którzy zdadzą egzamin, otrzymują dyplom trenera REFA z zakresu kształcenia dorosłych.Zainteresowanych szkoleniem trenerów proszę o kontakt:

Beata Nowaczyk
nowaczyk@refa.poznan.pl
tel. (61) 827 94 10
fax. (61) 827 94 11

fundacja.refa.pl
Fundacja Polska REFAul. Rubież 46/C3tel.(61) 827 94 10
61-612 Poznańfax.(61) 827 94 11