Instytucje wspierające
  • Opracowane przez Bundesverband REFA Darmstadt Know - How stanowi podstawę działania REFA w Polsce. Ciągłe aktualizowanie programów szkoleniowych, opracowywanie nowych materiałów, pomoc w kształceniu polskich wykładowców REFA oraz nawiązywanie kontaktów pomiędzy nami a niemieckimi firmami to wkład niemieckiego stowarzyszenia w rozwój REFA w Polsce.
    REFA Darmstadt zdobywa ponadto środki na zatrudnienie konsultantów i koordynatorów działających w Polsce.[www.refa.de ]

  • Fundacja Współpracy Polsko - Niemieckiej udziela wsparcia finansowego przedsięwzięciom stanowiącym przedmiot wspólnego polsko - niemieckiego zainteresowania albo służącym w sposób szczególny porozumieniu pomiędzy Polakami i Niemcami. Fundacja przekazała Polskiej REFA środki na przetłumaczenie 10 000 stron materiałów szkoleniowych oraz ich drukowanie, a także na zorganizowanie międzynarodowej konferencji Rynek - Ryzyko - Sukces.[www.fwpn.org.pl ]

  • PAFPIO to Polsko - Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich wspierający pożyczkami organizacje pozarządowe. Pożyczki te mogą być przeznaczone na bieżącą realizację dotowanych projektów, gdy obiecana dotacja wpływa na konto organizacji już po rozpoczęciu projektu lub po przedłożeniu rachunków, na zdania inwestycyjne podnoszące jakość i zakres usług świadczonych przez organizację lub na pokrycie sezonowych problemów z płynnością finansową.
    Fundusz PAFPIO wsparł Stowarzyszenie REFA Wielkopolska latem 2000r. w czasie wakacyjnej przerwy w organizowaniu szkoleń. Dla organizacji, które nie znajdują swojego miejsca w szablonowych działaniach polskich banków PAFPIO jest partnerem rozumiejącym potrzeby i specyfikę działania organizacji pozarządowych. [www.pafpio.pl]

  • Dzięki Programowi Leonardo da Vinci wykładowcy i kandydaci na wykładowców REFA a także studenci kierunku "Organizacja i Zarządzanie" mogą zdobywać dodatkowe praktyczne kwalifikacje bezpośrednio w niemieckich zakładach przemysłowych. Zdobyte doświadczenia pozwalają również na bieżącą ewaluację treści programów szkoleniowych.
fundacja.refa.pl
Fundacja Polska REFAul. Rubież 46/C3tel.(61) 827 94 10
61-612 Poznańfax.(61) 827 94 11