Kontakt

Siedziba Fundacji Polska REFA

ul. Rubież 46/C3
61 - 612 Poznań
tel. (61) 8 279 410
fax. (61) 8 279 411


Dyrektor Beata Nowaczyk
 nowaczyk@refa.poznan.pl
  
Biuro biuro@refa.poznan.pl
 tel. (61) 8 279 410
  
NIP
522-10-05-613
REGON
010 64 88 45
KRS
0000136636
Nr konta

ING Bank Śląski
70 1050 1520 1000 0023 3579 8852

fundacja.refa.pl
Fundacja Polska REFAul. Rubież 46/C3tel.(61) 827 94 10
61-612 Poznańfax.(61) 827 94 11