Grupa REFA

Fundacja Polska REFA należy do międzynarodowej grupy REFA zrzeszającej ośrodki w 23 krajach świata. Została utworzona w 1993 roku w celu upowszechniania know - how REFA Verband für Arbeitsgestaltung, Betriebsorganisation und Unternehmensentwicklung e.V. z siedzibą w Darmstadt w Niemczech.

Działając na licencji REFA Darmstadt, Fundacja Polska REFA zajmuje się:

  • upowszechnianiem doświadczeń organizacji REFA w zakresie zwiększania produktywności, efektywności oraz humanizacji pracy;
  • współpracą z ośrodkami szkoleniowymi REFA w Poznaniu i Bielsku - Białej;
  • organizacją szkoleń trenerów i wykładowców REFA;
  • dystrybucją materiałów szkoleniowych dla potrzeb Stowarzyszenia REFA Wielkopolska i REFA w Bielsku - Białej, które organizują szkolenia na bazie know - how REFA Darmstadt;
  • promocją doświadczeń naukowo - technicznych, produkcyjno - gospodarczych oraz organizacyjnych dla podwyższenia efektywności, produktywności i humanizacji pracy;
  • organizowaniem i wspieraniem edukacji pracodawców i pracobiorców oraz młodzieży w zakresie organizacji pracy i zarządzania.

 

fundacja.refa.pl
Fundacja Polska REFAul. Rubież 46/C3tel.(61) 827 94 10
61-612 Poznańfax.(61) 827 94 11